XNOVATE FELLOWS

TANITIM

XNOVATE FELLOWS

HAKKINDA

Xnovate Fellows: İnovasyon Liderliği Fellowship Programı, daha etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanmasını ve yönetilmesini sağlamak üzere, teknoloji ve inovasyon alanında fark yaratacak inovasyon liderleri yetiştirmek amacıyla Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından 2018 yılında kurgulanmış ve başlatılmıştır. Program temel olarak;1.
Teknoloji ve inovasyon yönetimi alanındaki sorunların tespit edilmesini ve organizasyonlar tarafından uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesi,
2.
Etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin kurgulanması ve yönetimi için yaratıcı, cesur, kapasitesi yüksek liderlerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Xnovate Fellowları;

TTGV’nin desteği ile bu alanda en yetkin kişi ve kuruluşlardan teorik ve pratik eğitimler alacaklar; gerçekleştirilecek özel etkinlikler ile yine bu alanda çalışan akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve iş dünyasının liderleri ile sorunları ve geliştirdikleri fikirleri/çözümleri geliştirme, tartışma ve sunma fırsatı bulacaklardır.

XNOVATE FELLOWS

PROGRAM

Xnovate Programı daha etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanması ve yönetilmesini temin etmeye yöneliktir.

Bir yıl boyunca uygulanacak olan 4 modül ve 1 Zirve’den oluşan programda genç liderlere, inovasyon hedeflerine ulaşma, daha büyük ölçüde etki yaratma ve ekosisteme fayda sağlama amaçlarını gerçekleştirmeleri için 3 alanda yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir:

1. Liderlik: Değişim ve kompleksiteye uyum sağlamayı kolaylaştıran yaratıcı düşünme, liderlik ve iş birliği

2. Araçlar: İş ortamındaki problemlerin çözümünde, takım yönetme ve alan uygulamalarında kullanılacak yöntem, araçlar ve teknolojiler

3. Ağ: Benzer gündem ve hedeflere sahip inovasyon profesyonellerinden oluşan profesyonel komüniteye dahil olma

Program temel olarak; Rekabetçi bir seçme ve değerlendirme süreci sonrasında programa 2018 yılından itibaren her yıl 12 genç lider, ücretsiz eğitim almak üzere kabul edilecek; Fellowlar toplamda 1 yıla yayılacak gelişim programı, mentörluk, akran öğrenimi/mentörlüğü (peer learning/mentoring) ve pratik tecrübesi kazanmalarını sağlayacak eğitim ve alan çalışmaları sonrası ekosistemde liderlik yapmak üzere mezun olacaklardır. Fellowların kazandıkları yetkinlikleri etkiye dönüştürmeleri; kendi çalıştıklara şirketlere olduğu kadar ekosisteme de hizmet etmeleri esastır. Fellowların program boyunca düzenli olarak biraraya gelmeleri, kendilerine verilecek çalışma alanları haricinde sahada yaşadıkları inovasyon sorunlarını masaya yatırmaları ve sonrasında sahada pratik şekilde uygulanabilir çözümler üretmeleri beklenmektedir. Programın olmazsa olmaz prensipleri:

• Aktif katılım
• Açıklık
• Paylaşımcılık
• Liderlik
• Sürekli gelişim/öğrenme
• Ekosisteme hizmet olarak tanımlanmıştır.

Fellow adaylarının program süresince bir inovasyon alanında bir proje üzerinde çalışmaları ve program boyunca bu projeyi olgunlaştırmaları beklenmektedir. Projeler, eğitim ve farkındalık çalışmaları, yeni bir pratik veya metodoloji geliştirme çalışmaları veya detaylı bir araştırmayı kapsayabilir. Fellowlar tarafından gerçekleştirilecek projeler sonucunda ülkemizde inovasyon alanında yaşanan önemli problemlerin ortaya çıkarılması ve bu problemlere çözüm olarak geliştirecek pratik bilgi ve uygulamanın ekosisteme ile paylaşılması hedeflenmektedir.

XNOVATE FELLOWS

Xnovate Fellows

Ali Kaan İlhan

Hexagon Studio

Aslı Gök

Arçelik

Binnur Koç

STM

Birgül Kutlu

Siemens Finansal Kiralama

Duygu Ökesli

SOCAR Türkiye

Haydar Sinan Yıldırım

Vestel

Hilal Kılınç

Sedef Gemi

M. Emre Yurttagül

Roketsan

Naile Burcu Hacıoğlu

Coca-Cola İçecek

Rabia Oktay

Kastamonu Entegre

Seran Sukan

Brisa Bridgestone Sabancı

Serkan Okursoy

EDH Nükleer Tıp ve Sağlık HizmetleriArda Çetinkaya

Birleşmiş Milletler

Başak Akdaş Can

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı

Dilek Turan

Emre Dalarslan

Türk Hava Yolları

Gencer Özkazman

BSH Ev Aletleri

Hakan Boğazpınar

VENN

Koray Dinçalp

GAIN Medya

Nergis Kirişçioğlu

Yapı Kredi

Nur Köse

KordSA

Selin Kanyas

Vispera

Yaprak Küçükgül Yılmaz

Innova

Yiğit Yeldan

Tüpraş

XNOVATE FELLOWS

FELLOWSHIP BAŞVURU

Her yıl çeşitli sektör ve şirketlerden 12 kişinin kabul edileceği Xnovate Fellows’a aday olmak için başvuru sürecini takip edebilirsiniz.

• Programa teknoloji ve inovasyon yönetimi alanında çalışan en az 1 yıllık alan tecrübesine sahip özel sektörde çalışan adaylar kabul edilecektir.

• Başvurular bireysel olarak, adayların çalıştıkları kuruluşlardan bağımsız olarak değerlendirmeye alınacaklardır. Ancak başvuruda adaylardan çalıştıkları işyerinin destek mektubu istenecektir.

• Adayların modül ve etkinliklere devam edebilecek vakti ayırmak konusunda taahhütte bulunmaları beklenmektedir.

Programa başvurular öneri usulüyle yapılmaktadır. Kişiler kendisini aday olarak gösteremez.

XNOVATE FELLOWS

BAŞVURU AŞAMALARI

başvuru süreci

XNOVATE FELLOWS

MODÜLLER

fellow

MODÜL 1

fellow

MODÜL 2

fellow

MODÜL 3

fellow

MODÜL 4

fellow

ZİRVE

Xnovate Fellow’unun Sorumlulukları Nelerdir?

• Fellowların inovasyon alanında sorunları saptama ve çözümler geliştirme konusunda aktif ilgi ve isteklerinin olması beklenmektedir.

• Fellowların program kapsamında tüm eğitim modüllerine, webinar, uygulama ve etkinliklere eksiksiz katılımları beklenmektedir.

• Fellowların kendi döneminde yer alan fellowlar ile işbirliği yapmaları ve somut çıktılar üretmeleri esastır.

• Fellowların mezun olabilmeleri için başvuru dokümanında dile getirdikleri ve program boyunca çalışmalarına konu olacak proje üzerinde
dönem arkadaşları ile birlikte çalışmaları ve uygulanabilir çözümler geliştirmeleri beklenmektedir.

• Fellowların geliştirilen inisiyatif, çözüm ve metodolojileri denemek üzere saha çalışmaları yapmaları ve bunları TTGV tarafından
gerçekleşecek etkinliklerde ekosistem ile paylaşmaları beklenmektedir.

Sorularınızı [email protected] adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz ya da 0312 265 02 72/100 (Hünkar Bulunmazer) numaralı telefondan hafta içi 08:30-12:30/13:30-18:00 saatleri arasında bilgi alabilirsiniz.