XNOVATE FELLOW

HAKKINDA

Xnovate İnovasyon Liderliği Fellowship Programı (Xnovate Fellows), daha etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanmasını ve yönetilmesini sağlamak üzere, teknoloji ve inovasyon alanında fark yaratacak inovasyon liderleri yetiştirmek amacıyla Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) tarafından 2018 yılında kurgulanmış ve başlatılmıştır. Program temel olarak;1.
Teknoloji ve inovasyon yönetimi alanındaki sorunların tespit edilmesini ve organizasyonlar tarafından uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesi,
2.
Etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin kurgulanması ve yönetimi için yaratıcı, cesur, kapasitesi yüksek liderlerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.


Xnovate Fellowları;

TTGV’nin desteği ile bu alanda en yetkin kişi ve kuruluşlardan teorik ve pratik eğitimler alacaklar; gerçekleştirilecek özel etkinlikler ile yine bu alanda çalışan akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve iş dünyasının liderleri ile sorunları ve geliştirdikleri fikirleri/çözümleri geliştirme, tartışma ve sunma fırsatı bulacaklardır.

XNOVATE FELLOW

PROGRAM

Xnovate Programı daha etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanması ve yönetilmesini temin etmeye yöneliktir.

Bir yıl boyunca uygulanacak olan 4 modül ve 1 Zirve’den oluşan programda genç liderlere, inovasyon hedeflerine ulaşma, daha büyük ölçüde etki yaratma ve ekosisteme fayda sağlama amaçlarını gerçekleştirmeleri için 3 alanda yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir:

1. Liderlik: Değişim ve kompleksiteye uyum sağlamayı kolaylaştıran yaratıcı düşünme, liderlik ve iş birliği

2. Araçlar: İş ortamındaki problemlerin çözümünde, takım yönetme ve alan uygulamalarında kullanılacak yöntem, araçlar ve teknolojiler

3. Ağ: Benzer gündem ve hedeflere sahip inovasyon profesyonellerinden oluşan profesyonel komüniteye dahil olma

Program temel olarak; Rekabetçi bir seçme ve değerlendirme süreci sonrasında programa 2018 yılından itibaren her yıl 12 genç lider, ücretsiz eğitim almak üzere kabul edilecek; Fellowlar toplamda 1 yıla yayılacak gelişim programı, mentörluk, akran öğrenimi/mentörlüğü (peer learning/mentoring) ve pratik tecrübesi kazanmalarını sağlayacak eğitim ve alan çalışmaları sonrası ekosistemde liderlik yapmak üzere mezun olacaklardır. Fellowların kazandıkları yetkinlikleri etkiye dönüştürmeleri; kendi çalıştıklara şirketlere olduğu kadar ekosisteme de hizmet etmeleri esastır. Fellowların program boyunca düzenli olarak biraraya gelmeleri, kendilerine verilecek çalışma alanları haricinde sahada yaşadıkları inovasyon sorunlarını masaya yatırmaları ve sonrasında sahada pratik şekilde uygulanabilir çözümler üretmeleri beklenmektedir. Programın olmazsa olmaz prensipleri:

• Aktif katılım
• Açıklık
• Paylaşımcılık
• Liderlik
• Sürekli gelişim/öğrenme
• Ekosisteme hizmet olarak tanımlanmıştır.

Fellow adaylarının program süresince bir inovasyon alanında bir proje üzerinde çalışmaları ve program boyunca bu projeyi olgunlaştırmaları beklenmektedir. Projeler, eğitim ve farkındalık çalışmaları, yeni bir pratik veya metodoloji geliştirme çalışmaları veya detaylı bir araştırmayı kapsayabilir. Fellowlar tarafından gerçekleştirilecek projeler sonucunda ülkemizde inovasyon alanında yaşanan önemli problemlerin ortaya çıkarılması ve bu problemlere çözüm olarak geliştirecek pratik bilgi ve uygulamanın ekosisteme ile paylaşılması hedeflenmektedir.

XNOVATE FELLOW

FELLOWSHIP BAŞVURU

İlk yıl için TTGV tarafından belirlenecek olan Fellow’lar, programa sonraki yıllarda yapılacak olan çağrıya başvurarak katılabilirler. Her yıl 12 kişinin kabul edileceği Programa kabul için aranan genel kriterler şunlardır:

• Programa teknoloji ve inovasyon yönetimi alanında çalışan en az 2 yıllık alan tecrübesine sahip özel sektörde çalışan adaylar kabul edilecektir.

• Başvurular bireysel olarak, adayların çalıştıkları kuruluşlardan bağımsız olarak değerlendirmeye alınacaklardır. Ancak başvuruda adaylardan çalıştıkları işyerinin destek mektubu istenecektir.

• Adayların eğitim modüllerini takip edebilmeleri için iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

• Adayların modül ve etkinliklere devam edebilecek vakti ayırmak konusunda taahhütte bulunmaları beklenmektedir.

Başvuru kriterleri, açılacak çağrı ile birlikte başvuru dokümanlarında detaylı olarak verilecektir.

Xnovate Fellow’unun Sorumlulukları Nelerdir?


• Fellowların inovasyon alanında sorunları saptama ve çözümler geliştirme konusunda aktif ilgi ve isteklerinin olması beklenmektedir.

• Fellowların program kapsamında tüm eğitim modüllerine, webinar, uygulama ve etkinliklere eksiksiz katılımları beklenmektedir.

• Fellowların kendi döneminde yer alan fellowlar ile işbirliği yapmaları ve somut çıktılar üretmeleri esastır.

• Fellowların mezun olabilmeleri için başvuru dokümanında dile getirdikleri ve program boyunca çalışmalarına konu olacak proje üzerinde
dönem arkadaşları ile birlikte çalışmaları ve uygulanabilir çözümler geliştirmeleri beklenmektedir.

• Fellowların geliştirilen inisiyatif, çözüm ve metodolojileri denemek üzere saha çalışmaları yapmaları ve bunları TTGV tarafından
gerçekleşecek etkinliklerde ekosistem ile paylaşmaları beklenmektedir.

Xnovate Fellows Kriterleri Nelerdir?


Xnovate Fellows adayları aşağıdaki kriterlere göre TTGV’de kurulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir:

• Fellows adayları 35 yaş altında inovasyon ve AR-GE yönetimi konularında çalışan ya da bu konulara yakın birimlerde çalışan erkek ve kadınlardan oluşur.

• Fellowların inovasyon alanında sorunları saptama ve çözümler geliştirme konusunda aktif ilgi ve isteklerinin olması beklenmektedir.

• Fellow’lara aday olarak gösterilen kimselerin Fellowship programı süresince verilen eğitimleri takip etmeli, bu eğitimlerin sorumluluklarını yerine getirmelidir.

• Fellows adaylarının eleştiriye açık, özgün düşünebilen ve istekli olmaları beklenmektedir.

• Fellow’ların her birinin bir mentörü olacaktır. Mentörlerine süreç içinde aktif olarak bilgi, fikir ve tecrübe paylaşımı için başvurmaları beklenmektedir. Alana uygun yayınları varsa dikkate alınacaktır. (Sosyal medya, akademik, rapor vb.)

• İnovasyon alanında etkiye sahip ya da olma potansiyeli yüksek kişiler tercih edilecektir.

• Başvuru sürecinde kısa bir niyet mektubu yazılmalıdır. Bu mektubun içinde Fellow’ların bitirme projelerinin ayrıntılarına yer verilmelidir.

• Fellow’lar iş yerlerinden destek mektubu almalıdırlar.

• Her fellows 20 sayfayı geçmeyecek bir etki projesini tüm program bittikten 1 ay sonrasına kadar teslim etmelidir.

• Seçimlerde cinsiyet eşitliği gözetilecektir.