XNOVATE CIRCLE

HAKKINDA

Xnovate Circle; teknoloji ve inovasyon konusunda konuşan, paylaşan, sorunları gündeme getiren, birlikte öğrenen ve çözüm geliştirmeye çalışan bir uygulayıcı topluluktur.

XNOVATE CIRCLE

SÜREÇ

Xnovate Circle inovasyon alanına ilgi duyan kişileri bir araya getirmeyi amaçlayan uygulayıcı topluluk ağıdır. Kazanım fazında, komünite ile tanışma faaliyeti olarak kurgulanan Network 101, Etkileşim fazında, sektör bağımsız inovasyon profesyonellerinin konuk edildiği, hem komünite üyelerinin katılabildiği hem de dışarıdan üçüncü kişilerin de katılım gösterebildiği İnovasyon Günlüğü Webinar Serisi ve komünitede yer alan üyelerin katılımı ile gerçekleşen; ortak çalışma kültürünü geliştirmeyi hedeflediğimiz Ortak Akıl Çalıştayları, Üretim fazında, komünitenin gücünü kullanarak üretmek ve bir çıktının paydaşı olmak isteyen kişilerin dahil edildiği Çalışma Grupları faaliyetlerine üyelerimiz katılım gösterebilir, komünitemizin bir parçası olabilirler.

XNOVATE CIRCLE

MANİFESTOMUZ

XNOVATE CIRCLE

KOMÜNİTE

0
0
0
0

XNOVATE CIRCLE

KOMÜNİTE AĞ HARİTASI

XNOVATE CIRCLE

SIKÇA SORULAN SORULAR

İnovasyonla uğraşanlar arasında bir ağ oluşturmak, bu ağ içerisinde bilginin ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak, inovasyon süreçlerindeki zorluklar üzerinde ortak çalışmalar yapmak ve katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerini desteklemek amacıyla oluşturulan uygulayıcı topluluk ağıdır. (Community of Practice)
İnovasyon ve teknoloji yönetimi konularına ilgi duyan ve bu alanlarda çalışan, inovasyon çalışmalarına katkı verebilecek inovasyon profesyonelleri Circle komünitesine dahil olabilir. Circle komünitesine dahil olabilmek için yaş, eğitim, meslek, şehir vb. herhangi bir kısıt bulunmamaktadır.
Circle komünitesi katılımcılara kendi kişisel ağlarını genişletme fırsatı, teknoloji ve inovasyon konularında ekosistemde yer alan deneyimli kişilerden tecrübe edinimi, aynı zamanda profesyonel hayatta yaşanan sorunları gündeme getirme ve çözüm geliştirme ortamı sağlamaktadır.
Circle komünitesinin iletişim kanalı Slack’dir.
Kazanım, Etkileşim ve Üretim fazı süreçleri bulunmaktadır. Üyelerimiz, Kazanım fazında, komünite ile tanışma faaliyeti olarak kurgulanan Network 101’e; Etkileşim fazında, sektör bağımsız inovasyon profesyonellerinin konuk edildiği, hem komünite üyelerinin hem de dışarıdan üçüncü kişilerin katılım gösterebildiği İnovasyon Günlüğü Webinar Serisi’ne ve komünitede yer alan üyelerin katılımı ile gerçekleşen, ortak çalışma kültürünü geliştirmenin hedeflendiği Ortak Akıl Çalıştayları’na; Üretim fazında ise komünitenin gücünü kullanarak üretmek ve bir çıktının paydaşı olmak isteyen kişilerin dahil edildiği Çalışma Grupları’na, Vaka Çalışmaları’na ve Komitelerimize katılım gösterebilirler.
Türkiye’deki özel sektörün öncü firmalarında inovasyon alanında gerçekleştirilen örnek uygulamalar veya tecrübe edilen başarılı-başarısız süreçlerin inovasyon ekosistemi ile paylaşılması için tasarlanmış özel ve her yıl vaka grubu olarak hayata geçirilen bir çalışma grubudur. Vaka içerisinde gönüllü olarak yer almak isteyen komünite üyelerimizin Xnovate Ekibi ile iletişime geçmeleri yeterlidir.
Çalışma Grupları, Ortak Akıl Çalıştayları, İnovasyon Günlüğü Buluşmaları, Vaka Çalışmaları ve Komitelerimiz içerisinde yer alabilirsiniz.
Çalışma gruplarında, komünite üyelerinin 'İnovasyon ve Teknoloji'ye dair profesyonel hayatında yaşadığı sorunlar, inovasyon üzerine merak edilen konular, kurumsal firmaların inovasyon çalışmalarına örnekler, güncel teknoloji ve inovasyon gündemleri gibi konular ele alınır. Konu seçimi Xnovate Ekibi veya Çalışma Grubu tarafından belirlenir.
Çalışma Grubu 4-5 takım üyesi ile oluşturulur. Her Çalışma Grubu’na Xnovate Ekibi'nden 1 kişi iletişim araçlarının aktif kullanılması, etkileşimin artırılması ve çalışma planına sadık kalınması için joker üye olarak destekte bulunur.
Aylık bülten ve Slack kanalı ile etkinlikler komünite üyelerimize aktarılmaktadır.
Çalışma gruplarında hayata geçirilen çıktılar Circle komünitesi ile birlikte geliştirilen inovasyon araçları olabilir. Örneğin, İnovasyon Kültür Barometresi çalışması Circle komünitesi ile hayata geçirilmiş olan bir çalışmadır.
Geri Bildirim