XNOVATE FELLOWS

TANITIM

XNOVATE FELLOWS

HAKKINDA

Xnovate Fellows: İnovasyon Liderliği Fellowship Programı, daha etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanmasını ve yönetilmesini sağlamak üzere, teknoloji ve inovasyon alanında fark yaratacak inovasyon liderleri yetiştirmek amacıyla Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından 2018 yılında kurgulanmış ve başlatılmıştır. Program temel olarak;1.
Teknoloji ve inovasyon alanındaki sorunların tespit edilmesini ve organizasyonlar tarafından uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesi,
2.
Etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin kurgulanması ve yönetimi için yaratıcı, cesur, kapasitesi yüksek liderlerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Xnovate Fellowları;

TTGV’nin desteği ile bu alanda en yetkin kişi ve kuruluşlardan teorik ve pratik eğitimler alacaklar; gerçekleştirilecek özel etkinlikler ile yine bu alanda çalışan akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve iş dünyasının liderleri ile sorunları ve geliştirdikleri fikirleri/çözümleri geliştirme, tartışma ve sunma fırsatı bulacaklardır.

XNOVATE FELLOWS

PROGRAM

Xnovate Programı daha etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanması ve yönetilmesini temin etmeye yöneliktir.

Bir yıl boyunca uygulanacak olan 4 modül ve 1 Zirve’den oluşan programda genç liderlere, inovasyon hedeflerine ulaşma, daha büyük ölçüde etki yaratma ve ekosisteme fayda sağlama amaçlarını gerçekleştirmeleri için 3 alanda yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir:

1. Liderlik: Değişim ve kompleksiteye uyum sağlamayı kolaylaştıran yaratıcı düşünme, liderlik ve iş birliği

2. Araçlar: İş ortamındaki problemlerin çözümünde, takım yönetme ve alan uygulamalarında kullanılacak yöntem, araçlar ve teknolojiler

3. Ağ: Benzer gündem ve hedeflere sahip inovasyon profesyonellerinden oluşan profesyonel komüniteye dahil olma

Program temel olarak; Rekabetçi bir seçme ve değerlendirme süreci sonrasında programa 2018 yılından itibaren her yıl 12 genç lider, ücretsiz eğitim almak üzere kabul edilecek; Fellowlar toplamda 1 yıla yayılacak gelişim programı, mentörluk, akran öğrenimi/mentörlüğü (peer learning/mentoring) ve pratik tecrübesi kazanmalarını sağlayacak eğitim ve alan çalışmaları sonrası ekosistemde liderlik yapmak üzere mezun olacaklardır. Fellowların kazandıkları yetkinlikleri etkiye dönüştürmeleri; kendi çalıştıklara şirketlere olduğu kadar ekosisteme de hizmet etmeleri esastır. Fellowların program boyunca düzenli olarak biraraya gelmeleri, kendilerine verilecek çalışma alanları haricinde sahada yaşadıkları inovasyon sorunlarını masaya yatırmaları ve sonrasında sahada pratik şekilde uygulanabilir çözümler üretmeleri beklenmektedir. Programın olmazsa olmaz prensipleri:

• Aktif katılım
• Açıklık
• Paylaşımcılık
• Liderlik
• Sürekli gelişim/öğrenme
• Ekosisteme hizmet olarak tanımlanmıştır.

Fellow adaylarının program süresince bir inovasyon alanında bir proje üzerinde çalışmaları ve program boyunca bu projeyi olgunlaştırmaları beklenmektedir. Projeler, eğitim ve farkındalık çalışmaları, yeni bir pratik veya metodoloji geliştirme çalışmaları veya detaylı bir araştırmayı kapsayabilir. Fellowlar tarafından gerçekleştirilecek projeler sonucunda ülkemizde inovasyon alanında yaşanan önemli problemlerin ortaya çıkarılması ve bu problemlere çözüm olarak geliştirecek pratik bilgi ve uygulamanın ekosisteme ile paylaşılması hedeflenmektedir.

XNOVATE FELLOWS

Xnovate Fellows

Ali Tamirciler

Coskunoz Holding

Aykut Hocaoğlu

Arçelik Garage

Ayşe Nisa Akgün

Vestel Ventures

Dr. Can Sındıraç

Aspilsan Enerji

Cansu Hoşcan

LC Waikiki

Dr. Çağla Odabaşı Özer

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)

Mehmet Batuhan Süngü

HepsiBurada

Mehmet Emre Öğün

ACM Agile

Melike Oya Kader

Sun Tekstil

Semih Dilsiz

Sendeo

Tolga Güven Çeviksever

BSH Ev Aletleri

Volkan Bağdadlı

DSM Besin Maddeleri

Ali Kaan İlhan

Hexagon Studio

Aslı Gök

Arçelik

Binnur Koç

STM

Birgül Kutlu

Siemens Finansal Kiralama

Duygu Ökesli

SOCAR Türkiye

Haydar Sinan Yıldırım

AbilityPool

Hilal Kılınç

Sedef Gemi

M. Emre Yurttagül

Roketsan

Naile Burcu Hacıoğlu

SFI Centre

Rabia İnsel

Kastamonu Entegre

Seran Sukan

Brisa Bridgestone Sabancı

Serkan Okursoy

EDH Nükleer Tıp ve Sağlık Hizmetleri

Arda Çetinkaya

INQbaker

Başak Akdaş Can

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı

Dilek Turan

ReCode Consulting

Emre Dalarslan

Türk Hava Yolları

Gencer Özkazman

BSH Ev Aletleri

Hakan Boğazpınar

VENN

Koray Dinçalp

GAIN Medya

Nergis Kirişçioğlu

Yapı Kredi

Nur Köse

KordSA

Selin Kanyas

Relimetrics

Yaprak Küçükgül Yılmaz

Innova

Yiğit Yeldan

Tüpraş

XNOVATE FELLOWS

MODÜLLER

fellow

MODÜL 1

fellow

MODÜL 2

fellow

MODÜL 3

fellow

MODÜL 4

fellow

ZİRVE

Xnovate Fellow’unun Sorumlulukları Nelerdir?

• Fellowların inovasyon alanında sorunları saptama ve çözümler geliştirme konusunda aktif ilgi ve isteklerinin olması beklenmektedir.

• Fellowların program kapsamında tüm eğitim modüllerine, webinar, uygulama ve etkinliklere eksiksiz katılımları beklenmektedir.

• Fellowların kendi döneminde yer alan fellowlar ile işbirliği yapmaları ve somut çıktılar üretmeleri esastır.

• Fellowların mezun olabilmeleri için başvuru dokümanında dile getirdikleri ve program boyunca çalışmalarına konu olacak proje üzerinde
dönem arkadaşları ile birlikte çalışmaları ve uygulanabilir çözümler geliştirmeleri beklenmektedir.

• Fellowların geliştirilen inisiyatif, çözüm ve metodolojileri denemek üzere saha çalışmaları yapmaları ve bunları TTGV tarafından
gerçekleşecek etkinliklerde ekosistem ile paylaşmaları beklenmektedir.

XNOVATE FELLOWS

SIKÇA SORULAN SORULAR

Daha etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanmasını ve yönetilmesini sağlamak üzere, teknoloji ve inovasyon alanında fark yaratacak inovasyon liderleri yetiştirmek ve bu liderlerin yer aldığı bir network oluşturmak amacıyla kurgulanmış Xnovate Programı alt platformudur.
Bir yıl boyunca uygulanacak olan 4 modül ve 1 zirveden oluşmaktadır. Fellowlar toplamda 1 yıla yayılacak gelişim programı, mentörlük, akran öğrenimi/mentörlüğü (peer learning/mentoring) ve pratik tecrübesi kazanmalarını sağlayacak eğitim ve alan çalışmaları sonrası ekosistemde liderlik yapmak üzere mezun olacaklardır.
İş disiplininizi bilen çalışma arkadaşlarınızın/yöneticilerinizin sizi referans yoluyla tavsiye etmeleri ile birlikte açılacak dönem için başvuruda bulunabilirsiniz.
Önerilmek istenen adayla profesyonel hayatta birlikte çalışma deneyimi yaşamış kişiler aday önerisinde bulunabilir. Aday öneren, adayın yöneticisi olabileceği gibi aynı ya da farklı birimdeki çalışma arkadaşı da olabilir. Aday öneri aşamasında önemli olan aday ile birlikte çalışma deneyimi yaşamış bir kişinin adayı önermesidir.
- Başvuru aşamasında adaydan;
- İş yeri destek belgesi
- Bireysel taahhütname belgesi
- Muvafakat belgesi
- Devir beyanı rıza metni
- Etkinlik aydınlatma metni
- CV
Belgelerini başvuru portalında ilgili yerlere onaylı versiyonlarını yüklemesi beklenmektedir. Yüklenmesi istenen tüm belgeleri aday, başvuru esnasında iletilen link içerisinde bulabilir. İlk aşamada başvuran adaylar belge kontrolünden geçmektedir. Başvuru aşamasında istenen belgelerin eksik ya da hatalı olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

NOT: Başvuru esnasında yüklemeniz gereken bazı dosyalar bulunmaktadır. Bu dosyalara başvuru linki içerisinden ulaşabilirsiniz. Başvuruya başlamadan önce belirtilmekte olan dosyaların onaylı versiyonlarını başvuru yapacağınız cihaza yükleyip başvuru işleminize devam edebilirsiniz.
Her seçim döneminde 12 kişinin kabul edileceği programa kabul için aranan genel kriterler şunlardır:
- Başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak, 35 yaş ve altı yaş aralığında olmak.
- İnovasyon ve teknoloji alanlarında en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve başvuru tarihi itibariyle özel sektörde çalışıyor olmak.
- Başvuru aşamasındaki tüm belgeleri eksiksiz teslim etmek.
- Program boyunca askerlik vb. sürece devam etmesini kesintiye uğratacak engeli bulunmamak.
- İyi derecede İngilizce bilmek.
- Yeniliğe açık, öğrenmeye istekli, çalışmalara ve takım çalışmasına yatkın olmak.
- Programın gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmeye istekli olmak.
Aynı dönem içerisinde olmamak şartı ile başvuru koşullarını sağlayan her aday bir önceki başvuru sürecinde elenmiş olsa dahi bir sonraki dönemde yeniden başvuru yapabilir.
Adayı birden fazla kişinin önermesi durumunda adayı ilk kez öneren kişinin aday önerisi dikkate alınacaktır.
Xnovate Fellows seçim süreci bağısız ve şeffaf yürütülen bir süreçtir. Her bir adayın sürecinin olumsuz ya da olumlu olması durumu adayın tarafına gerekçeleri ile iletilmektedir.
Birbirinin rakibi veya alternatifi olmayan bu alt programların, tamamen birbirinden farklı kurguları ve dinamikleri vardır. Fellows belli seçim dönemlerinde kişilerin referans gösterilerek dahil oldukları fiziki ağırlıklı ilerleyen bir programken, Circle başvuru süreci olmadan inovasyon ve teknoloji profesyonellerinin seçim süreci gözetmeksizin dahil olabildikleri online ağırlıklı ilerleyen bir programdır. Circle komünitesinde yer alan bir kişi Fellow programına başvuru yapabilir ya da Fellows içerisinde yer alan bir kişi Circle komünitesine katkıda bulunabilir.

Sorularınızı [email protected] adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz ya da 0312 265 02 72/353 (Buse Hıdıroğlu) numaralı telefondan hafta içi 10.00-12.00/13.00-17.00 saatleri arasında bilgi alabilirsiniz.


Geri Bildirim