XNOVATE NEDİR?

İş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını anlayarak inovasyon ve teknoloji yönetimi alanında en iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı ve inovasyon/teknoloji yönetimi alanında bir kültür geliştirmeyi hedefleyen bir TTGV Programdır.

Program;

1. Etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin kurgulanması ve yönetimi için yaratıcı, cesur, kapasitesi yüksek inovasyon liderleri yetiştirmeli.

2. İnovasyon yapanların bir arada çalışabilecekleri; yaratıcı araç, ortam ve süreçleri tasarlayarak; inovasyon yapanları bir araya getirmeli.

3. İnovasyon süreçlerinde farklı ve yeni düşüncelerin yayılması ve gelişmesini destekleyecek, farklı uzmanlıklardan oluşan ortak inovasyon kültürünü paylaşan bir profesyoneller ağı geliştirmeli.

4. Teknoloji ve inovasyon alanında uygulanabilir çözümler geliştirmeli.

5. Mevcut inovasyon süreçlerini yeni bir bakış açısıyla değerlendirip gözden geçirerek, yeni fikir, yöntem ve en iyi uygulamaları getirmeli, yaygınlaştırmalı.

XNOVATE BİR TTGV PROGRAMIDIR

XNOVATE NE YAPAR?

Xnovate; çeşitli ölçeklerdeki organizasyonlarda inovasyon yapanlara birlikte öğrenen ve gelişen bir
komünite içinde yeni fikir ve yöntemlerin konuşulacağı ve uygulanacağı ortamlar ve araçlar sunuyor.

Program sahadan aldığı bilgileri tarayıp analiz ederek, önemli inovasyon sorunlarını belirliyor,
sorunların çözümleri için fikirleri geliştiriyor, test ediyor ve çözümü prototipleyerek daha büyük bir etki için ölçeklendiriyor.

Xnovate Programı 2 ana yaklaşıma sahiptir;


1: İnovasyon ağı geliştirmek2: Kapasite artırıcı faaliyetler yürütmek.

XNOVATE

HAVADİS

GÜNCE

GÜNCE

  • 12.10.2021
    İnovasyon Günlüğü - Erman Taylan
  • 26.10.2021
    Fellows LinkedIn Talks

İLETİŞİMDE KALALIM

E-POSTA

İLETİŞİMDE KALALIM

Bizden haber almak için kaydolun.

Bize [email protected] adresi üzerinden de ulaşabilirsiniz.