16/04/2019

Sürdürülebilir Başarıda İtici Güç Olarak Kurumsal İnovasyon

Sürdürülebilir Başarıda İtici Güç Olarak Kurumsal İnovasyon

İnovasyon, modern dünyaya uyum sağlamak için tek seferlik yapılacak bir etkinlik değil. 21. yüzyılda gelişmeyi umut eden kurumların gerçekten yenilikçi bir yol düşünmesi gerekiyor. İnovasyon her ne kadar kelime anlamı olarak yeniliği ifade etse de herkes için aynı anlamı taşımıyor. Harvard Üniversitesi'nden Clayton Christensen, inovasyonu bir varlığın mevcut kaynaklarını, süreçlerini veya değerlerini geliştiren; yeni kaynaklar, süreçler ve değer yaratan her şey olarak tanımlar. Bu tanım ilk başta biraz karışık gelebilir, ama iş dünyasında zaten var olan ve yeni yaratılan unsurlar arasındaki ayrım çok önemlidir.

 

Dünya hızla değişiyor ve kurulan her şirket bu hızla birlikte gelen yeniliğe ayak uydurma zorunluluğu hissediyor. Dünyanın dört bir yanında yöneticiler ve çalışanlar, bu yenilikle nasıl başa çıkılacağını anlamak için çalışıyorlar. Bu çalışmalardan çıkan derslerden biri, strateji araştırması ve Ar-Ge harcamaları ile inovasyon getirileri arasında bir ilişki olmadığıdır. Bu durum bir şirketin ne kadar para harcadığı ile değil, paranın nasıl harcandığıyla ilgili. Ayrıca, sadece yalın başlangıç ve tasarım düşüncesi yöntemlerinin nasıl kullanılacağı konusunda çalışanların eğitilmesinin yeterli olmadığı da çıkarılan derslerden biri. Liderlerin, şirketlerinde inovasyonu nasıl yöneteceklerini bilmeleri fazlasıyla önemli. Böylece inovasyon takımı ile nasıl daha uyumlu çalışabileceği hakkında da fikir sahibi olacaktır.

 

Geçtiğimiz yıl PriceWaterhouseCoopers (PwC), inovasyon kriter raporunu yayınladı. Söz konusu rapor, 44 ülkede 1220'nin üzerinde yönetici ile yürütülen küresel bir ankete dayanıyor. Araştırmanın amacı “bu liderlerin yenilikleri nasıl gördüklerini ve sonuçlarını daha iyi anlamak için neler yaptığını” anlamaktı. Raporda, vurgulamaya değer birkaç önemli bulgu var:

 

Anket sonuçları, şirketlerin açık inovasyon ve tasarım düşüncesi gibi daha fazla iş birliğine dayalı inovasyon modellerini benimsediğini gösteriyor. Aslında, inovasyonda daha fazla iş birlikçi yaklaşımları kullanan şirketler, %15 veya daha fazla büyüme oranı sahip oluyor.

 

Şirketlerin %60'ından fazlası, çalışanlarını inovasyon için en önemli ortakları olarak görüyor. Teknoloji, artık trendleri ve rakipleri takip etmenin bir yolu olarak görülmemekte. Şimdi yeniliğin önemli bir itici gücü olarak görülüyor. Yöneticiler, teknolojinin ötesinde, yenilikçi iş modelleri geliştirmenin de önemli olduğunu fark ediyorlar.

 

PwC raporu, yöneticilerin sadece eğlenmek için yeniliklere yatırım yapmadıklarını açıkça ortaya koymakta. Yatırımlarının nihai hedefi, şirket başarılarını uzun vadede sürdürmek ve büyütmek. Bu hedef, yöneticilerin, inovasyonun başarısını ölçmek için satıştaki yükselişi en önemli ölçüt olarak gördükleri bulgusuna işaret ediyor. Bu metrik, ekiplerin üzerinde çalıştığı ürün sayısı veya üretim hattındaki yeni fikirlerin sayısı gibi metriklerden çok daha önemli gözüküyor. Yine de PwC raporunda yer alan çok sayıda şirket, inovasyon stratejisi ve iş stratejisi arasındaki uçurumu kapatmak için mücadele ettiklerini belirtiyor. Aslında, gelirlerinin %15'i ile inovasyona yatırım yapan şirketlerin %65'i, iş stratejisini inovasyon vizyonu ile uyumlu hale getirmenin üst yönetimde çeşitli zorluklar yarattığı belirtiyor. Gelirin yüzde on beşi! İnovasyon için çok daha fazla para yatıran şirketler de var...

 

Kurumsal İnovasyon Neden Önemli?

 

İnovasyon alanında yapılan araştırmalar, kurum kültürünün inovasyonun en büyük düşmanı olabileceğini ortaya koyuyor. Elbette bir kurum kültürüne sahip olmak önemlidir, ancak ona sıkı sıkıya bağlı kalmak bazen yeniliğe set koymak da olabilir. Özellikle aile şirketlerinde kurum kültürünün yeni fikirlerin reddedilmesine neden olabildiği gözlemleniyor. Ancak başarının sürdürülebilirliği için kurum kültürü değil, ama kurumsal inovasyon kültürü şart!

 

Çoğu zaman başarılı şirketlerde başarının arkasındaki itici güç olarak inovasyon yönetimine işaret ediliyor. Bu şirketlerde bir işi her yönden geliştirmek ve sorunları çözmek için kurumsal inovasyon süreçlerini kullanırlar. Audi, Microsoft ve Panasonic gibi büyük şirketlerin tüm organizasyonel düzeylerinde yaratıcılık vardır ve performanslarını engelleyen verimsizlikleri ortadan kaldırmak için birlikte çalışırlar.

 

Çoğu iş lideri, yaratıcılığın başarının ana unsuru olduğu ve her başarılı şirket stratejisinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabul etmesine rağmen, az sayıda işletme, çalışanlarının yaratıcı düşüncesini ve hayal gücünü açığa çıkarmayı başarır. Tutarlı bir kurumsal yenilik sürecinin olmaması, şirketlerin bir inovasyon kültürü oluşturmasını engeller. Şirket içinde bir inovasyon kültürü oluşturulamaz ve bu konuda dışarıdan danışmanlık desteği alarak ilerlemeye çalışılırsa, inovasyon başarısı da inişli çıkışlı ilerleyecektir. Uzun vadede başarı isteniyorsa, kurumsal inovasyon için yatırım yapmak istemek şaşırtıcı olmayacaktır.

 

Kurumsal İnovasyonun İlk 10 Adımı

 

Dünyanın en büyük şirketleri, teknoloji hızlandırıcısı yeni şirketlerle ortaklık yapıyor ve inovasyon laboratuvarları açıyor. Herkes, yenilikçi ve çevik olmalarını sağlayan bu sihirli tozu yakalamak istiyor. Büyük, karmaşık organizasyonlara inovasyon enjekte etmek, neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını öğrenmek için bir strateji ve isteklilik gerektirir. Başarılı bir kurumsal inovasyon pratiğinde, süreç planlamasına ve takibine bağlılık önemlidir. Tabi ki yalnızca bu yeterli değildir.

 

Şirketlerin kurumsal inovasyon stratejisi geliştirmeye karar verdiğinde hazır olması gereken ilk 10 adımı şöyle açıklayabiliriz:

 

1. Bir inovasyon laboratuvarı kurun.

 

Şirket içinde bir inovasyon laboratuvarı oluşturmak mümkün değilse, dışarıdan kiralamayı deneyin. Çalışabilecek bir laboratuvar ayarladıktan sonra ihtiyacınız olan ilk şey, fikirleri gerçekleştirmenize gerekli olan itici gücü sağlamak için bir aktivatördür. Laboratuarınızın ürün güncellemesinin tekrar döngüsüne dönmesini istemiyorsanız hemen hemen her zaman kuruluşun dışından getirilen birine burada yer vermelisiniz.

 

2. Farklı bir takımla çalışın.

 

Büyük ve köklü bir organizasyon, start-up şirketinde çalışmayı tercih eden insanları işe almak için neden rekabet ediyor? Girişimlerin en iyi ve en parlak çalışanları nasıl işe aldıklarını öğrenin ve daha sonra yeni girişimlerin neler yapamayacağını vurgulayın: Hisse değeri yüksek bir şirketi, ikramiyeleri ve rekabetçi maaşları etkileme fırsatı olarak kullanın. Kurum içinde inovasyon stratejisini ilerletmek için bir fırsat sunduğunuzu gösterin. Sahip olduklarınızdan yararlanın ve bunu yaparken bilmediklerinizi öğrenin.

 

3. İnovasyona hazırlık değerlendirmesi yapın.

 

Ölçüm, başarılı bir inovasyon stratejisinin temel ilkelerinden biridir. Kuruluşlar bir inovasyon hazırlık değerlendirmesi yürüterek, inovasyon programının başarısını / etkisini ölçmek için temel ana hatları belirleyebilir. Aynı zamanda, inovasyon geliştirme konusunda erken uyarıcıları fark edebilir ve nasıl ilerleyeceğine dair yol haritasını çıkarabilir.

 

4. İnovasyon konseyi oluşturun.

 

Günlük çalışmayı yapan ekibin yanı sıra, büyük resmi izlemek ve yürütmeyi sürdürmek için bir inovasyon konseyi oluşturun. İnovasyondan ürüne sorunsuz bir geçişin sağlanmasına yardımcı olmak için, operasyonu yürüten ekipten ve stratejistler arasından temsilciler isteyebilirsiniz. İnovasyon konseyi, kaynakların kilidini açma kabiliyetine sahip olmalıdır. Böylece kuruluş hızlı bir şekilde hareket edebilir ve birçok kurumsal inovasyon programının önündeki bürokrasi engelini kaldırabilir.

 

5. Ekosisteme dahil olun.

 

Şirket içinde inovasyon süreçlerini başlatırken yenilikçilerin buluştuğu etkinliklere de dahil olun. Bu etkinliklerde özellikle start-up şirketleri ile yakın temas kurmaya çalışın. Genç girişimcilerin mutlaka sizde yeni ufuklar açılmasına zemin hazırlayacak bir fikirleri olacaktır. Kendi uzmanlıklarınızı onlarla paylaşarak onların da size farklarını göstermelerine izin verin.

 

6. Ortak bir dil oluşturun.

 

İnovasyon ekipleri büyük organizasyon içindeki yöneticilerle konuştuğunda, kelimeler genellikle farklı anlamlara sahiptir. İnovasyon ekibi bir uygulama geliştirmiş olabilir, ancak bu bir prototiptir ve deneme amaçlıdır. Yönetici ekip çoğu zaman prototipler konusunda deneyim sahibi olmayacaktır ve bunun tamamlanmış bir ürün olduğunu düşünebilir. Yanlış beklentilerin oluşmasını önlemek için ortak bir dil oluşturduğunuzdan emin olun.

 

7. Tekrarlanabilir bir süreç oluşturun.

 

Büyük şirketler tekrarlanabilir süreçler üzerinde yaşamakta ve kurumsal inovasyon da süreç gerektirir. Aksi halde tek seferde harikalar yaratma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Süreç, test edilecek prototipler oluşturmayı ve gelecekteki ürün ve hizmetleri finanse etmek için fırsatları nasıl belirleyeceğinizi de tanımlamalıdır.

 

8. Sorunlar hakkında fikir sahibi olun.

 

En akıllı insanları bir odaya koyarak inovasyonun gerçekleşmesini bekleyemezsiniz. İnovasyon ancak deney yaparsınız, ürünleri test ederseniz ve verileri dinlerseniz gerçekleşebilir. Yenilikçi laboratuvarlarda geliştirilen ürünleri test edebilir, geri bildirim alabilir ve gerçek zamanlı olarak çözüm üretebilirsiniz. Veriler analiz edildiğinde müşterinin umursadığı gerçek problemler çözülerek projenin genel maliyeti ve riski de azaltılabilir.

 

9. Herkesi dinleyerek farklı fikirler üretin.

 

Fikirler her yerden her herkesten gelebilir. Müşteriler, önemli paydaşlar, kanal ortakları, yöneticiler ve çalışanlar... Bir inovasyon stratejisinin önemli bir parçası, fikirlerin nasıl değerlendirileceğine ve prototiplerin oluşturulmasına yönelik bir plana sahip olmaktır. Büyük fikirlerin gidecek bir yeri yoksa, boşa geçirilmiş zaman olarak kalabilir. Bir inovasyon gündemi belirleyerek, onunla alakalı olabilecek herkesten fikir almaya çalışın.

 

10. İyi bir hikâye anlatıcısı olun.

 

Kanser tedavisi için bir hızlandırıcı bulmuş olabilirsiniz, ancak bu konuda kimseye bir şey söylemezseniz ve bunun çalıştığını kanıtlamazsanız, devam eden çabalarınız beklediğiniz desteği görmeyebilir. Kurumsal inovasyonun erdemleri hakkında içten ve dıştan fikir alışverişleri yapın. Bu fikirler ışığında nasıl ilerlemeniz, inovasyon hikâyenizi nasıl anlatmanız gerektiğini öğrenin. Dikkat çekici bir gündeme sahip olduğunuzda, daha fazla fikrin size ulaştırıldığını da göreceksiniz. Ancak fikir verebilecek kişileri harekete geçirebilmek için her zaman iyi bir anlatıcı olmanız gerekeceğini unutmamalısınız.

 

Kurumsal İnovasyon Stratejileri Nasıl Belirlenir?

 

Kurumsal inovasyon sadece bir düğmeye dokunarak gerçekleştirilebilen bir unsur değildir. En azından şu an için... Kuruluşunuzda başarılı bir inovasyon stratejisi uygulayabilmeniz için 4 basit adımı açıkladık:

 

1. Kurumunuz için inovasyonun tanımını yapın.

 

İnovasyon, bir şeyi iyileştirerek veya yeni bir çalışma tarzı yaratarak daha fazla değer yaratmakla ilgilidir. Bu yeni bir servis, çözüm veya süreç olabilir. Aynı şekilde, iletişim kurma şeklimiz veya ürünün kendisi için yapılan bir gelişme de inovasyon olabilir. Bunun merkezinde müşteriye, kullanıcıya veya organizasyona daha fazla değer katan bir şey vardır. Gerçek inovasyon bir iyileşme ile sonuçlandığı sürece çok fazla insanın dikkatini çeker. Kurum içinde inovasyonun tanımı ne olursa olsun, bunu takım genelinde herkesin öğrenmesi sağlanmalıdır. İnovasyonun tanımını yaptıktan sonra bir manifesto da oluşturabilirsiniz. Bu inovasyon manifestosu yol gösterici ilkelerden oluşabilir ve takımın onaylanmış görevini kapsayabilir.

 

2. Değer önerisini haritalayın.

 

Bir değer önerisini haritalamak, çözümlerin geliştirilmesine rehberlik eder ve önceliklerin belirlenmesini sağlar. İnovasyon takımında yer alan herkes fikrini belirleterek ilk adımların doğru atılmasına katkıda bulunabilir. Takımda yer alan kişiler arasında mutlaka şirket dışından da biri ya da birileri olmalıdır. Bu sayede dış bir göz de hangi sorunun çözümüne öncelik verilmesi gerektiği konusunda fikirleri etkileyebilir.

 

3. Stratejik süreci doğru uygulayın.

 

İnsanlar içgüdüsel olarak zamanla sınırlandırılmış olmanın yeni bir fikir geliştirmeyi engellediğine inanabilirler. Gerçekte, inovasyon geliştirmek için bir çerçeveye ihtiyaç vardır. Eldeki görev için stratejik adımları doğru atmak önemlidir. Örneğin 8 haftalık bir süreç sunun ve bu zaman zarfında takımın gündem konusu olan sorunu çözebilecek fikirler üretmesini isteyin. Sürecin nasıl ilerlediğini görmek için 2 haftada bir toplantı yapmak iyi bir fikir olabilir. Takım liderinin görevleri arasına sürecin doğru ilerlemesini sağlamayı da eklemenizi öneririz.

 

4. Gerçek problemi çözmeye odaklanın.

 

Kuruluşunuzda herkesin yenilikçi bir fikri olabilir. Ancak bu her fikir için zaman ya da bütçe ayıracağınız anlamına gelmez. Bu konuda yukarıda da belirttiğimiz gibi değer önerisini haritalayarak önceliklerinizi belirleyebilirsiniz. Ancak kurumsal inovasyon stratejilerini belirlerken gerçek problemi çözmeye odaklanmak, daha büyük bir adım olacaktır. Yeni bir şey üretmek yerine, var olan ancak problem yaşatan bir konuda çözüm üretmek sürdürülebilir başarı için fayda sağlayabilir.

 

Şirketinizin inovasyon stratejisini oluşturmak için basit bir şablon:

 

Aşağıda yer alan soruları cevaplayarak inovasyon stratejinizi belirlemek adına başlangıç yapabilirsiniz:

 

NE?

 

 • Hangi iş kollarında inovasyon yapılacağını belirleyin.
 • İnovasyon çıktısını iş kollarına göre karşılaştıran bir portföy modeli oluşturun.Bu iş kollarındaki hangi ürünlerin veya hizmetlerin inovasyona ihtiyaç duyduğunu belirleyin.
 • İnovasyonun size ne kazandıracağını hesaplayın.

 

NEDEN?

 

 • Ne kadar yenilik gerektiğine karar verin.
 • İnovasyonu bir strateji çerçevesine bağlayın.​​​​​
 • Strateji çerçevesi ile bağlantı kurmak için inovasyon egzersizleri yapın.
 • Rakiplerinizi tanımlamak için bu çerçeveyi kullanın.

 

NE ZAMAN?

 

 • Bütçe döngüsüne göre hangi problemler için geliştirilen fikirlerin, ne zaman finanse edilebileceğini belirleyin.
 • Önümüzdeki yıl hangi tarihlerde nasıl bir desteğe ihtiyacınız olabileceğini analiz edin ve inovasyon atölyelerindeki gündemi buna göre planlayın.

 

NASIL?

 

 • Aktivitelere ve sonuçlara dayalı olarak kullanılacak spesifik inovasyon yöntemlerini seçin.
 • Her birinin güçlü yönlerini öne çıkarmak için farklı yöntemleri birleştirin.

 

​​​​NEREDE?

 

 • İnovasyon atölyeleri yürütmek için özel bir alan ayırın.

 

KİM?

 

 • İnovasyon çabalarının başarısını en üst düzeye çıkarmak için "rüya takımı" oluşturun.
 • İnovasyon yöntemlerinin nasıl kullanılacağına dair eğitim planlayın.
 • Zayıf olduğu noktaları tespit etmek için şirketin inovasyon kültürünü inceleyin.
 • Bir inovasyon yetkinlik ölçümü yapın.
 • İnovasyon çabalarını teşvik etmek için takım liderleri belirleyin ve ona kurum içinde kilitleri açma yetkisi verin.

 

Başarılı bir kurumsal yenilik programı, hassas bir planlama ve uyumluluk dengesi gerektirir. Planlama ve hazırlık çok önemlidir, ancak asıl olumlu sonuçlara yol açan süreci yürütme ve ortama uyum sağlama yeteneğidir. Ekibinizi sürdürülebilir başarıya ulaştırmak için gerekli zamanı ve çabayı sarf edin. Rakibi olmayan bir şirketin bile kendi geleceği ile yarışmaktan endişelenmesi gerekiyor. Yani şirketinizin geleceği için de inovasyon stratejilerini belirlemeniz ve çalışanlarınızı teşvik etmeniz önemlidir.

 

Gelenekselden yenilikçi kültüre doğru kültürel bir değişim, çoğu zaman göz korkutucu bir kurumsal inovasyon sürecidir. Son birkaç yılda, giderek daha fazla şirket, kurumsal kültürlerini yeni ve rekabetçi bir şekilde şekillendirmelerine yardımcı olmak için üçüncü kişilerle iş birliği yapıyor. Konunun profesyonellerinden destek almak, yeni bir kurumsal zihniyete geçişi kolaylaştıracaktır. Uber gibi şirketler yenilikler yaratmak ve Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerle iş birliği yapıyor.

 

Kurumsal inovasyon süreçlerinin gelişmesini desteklemek amacıyla hazırladığımız farklı ve özgün araçlara Xnovate Lab üzerinden erişebilir, detaylı bilgi almak için bize yazabilirsiniz: [email protected]

 

Faydalanılan Kaynaklar:

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/innovation-benchmark-findings.html?WT.mc_id=CT2-PL200-DM2-TR1-LS2-ND30-BPA10-CN_InnovationBenchmark20172-%20PRandmedia

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-eight-essentials-of-innovation

https://www.linkedin.com/pulse/revolution-head-5-step-innovation-strategy-pharma-alex-butler/

https://www.prescouter.com/2016/11/develop-corporate-innovation-strategy/

Diğer Yazılar

Geri Bildirim