19/06/2018

Xnovate Circle: Herkes Katkıda Bulunabilir!

Xnovate Circle: Herkes Katkıda Bulunabilir!

Xnovate Circle; teknoloji, ürün yönetimi ve inovasyon konusunda konuşan, paylaşan, sorunları gündeme getiren, birlikte öğrenen ve çözüm geliştirmeye çalışan bir uygulama topluluğudur. İnovasyon alanında farklı kurumlarda çalışan kişileri bir araya getirmeyi amaçlar ve aslında temel ilkesi basittir: Herkes katkıda bulunabilir. 5-8 kişiden oluşan her bir circle 8 hafta boyunca, her hafta 1 saatlik çevrimiçi görüşmelerle yürütülür. Her circle’a özel bir lider atanır. Lider, katılımcılara hem kişisel hedeflerinde destek olur hem de circle olarak ortak bir çıktı üretimini destekler.

 

Xnovate Circle, ilk kez 2010 yılında Bryce Williams tarafından terim olarak kullanılan ve John Stepper tarafından geliştirilerek popülerlik kazanan Working out Loud'u örnek alır. Türkçeye ‘yüksek sesle çalışmak’ olarak çevirebileceğimiz Working out Loud (WoL), insanların sosyal iş birliğini ve anlatım yolu ile ilişki kurmalarını ifade eden kavramdır.

 

Circle’lar bir hedefe ulaşmasına, yeni bir konu veya beceri keşfedilmesine ve birbirine yardımcı olabilecek kişilerin ilişki kurmasına olanak sağlar. Circle’lara katılım gösterdiğinizde hedefiniz için yeni bir ağ kurmak yerine, çalışmalarınızı ve deneyimlerinizi görünür hale getirerek katkıda bulunabileceğiniz mevcut bir ağa dâhil olabilirsiniz. Zamanla içinde bulunduğunuz topluluğa yapacağınız katkılarınız ya da bilgi paylaşımlarınız, ortamda güven inşa edilmesini ve bir bağlılık duygusunun oluşmasını sağlar. Bu da başarıya ulaşma ve iş birliği yapma şansını artırır.

 

Circle’lara katılım gösterdiğinizde işinizde ve ilişkilerinizde daha etkili olursunuz; çünkü daha fazla insana, bilgiye ve size yardımcı olabilecek fırsatlara erişebilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedersiniz, çünkü daha büyük anlamlı ilişkiler kuran bir ağınız olur ve size daha fazla güven verir. Tüm bunlar bireyler için daha fazla motivasyona, bir organizasyon için ise daha fazla inovasyona ve iş birliğine yol açar.

 

Her ne kadar internette “akıllı insanlar büyük hamleleri yüksek sesle planlamıyor” gibi alıntılarla karşılaşıyor olsak da günümüz şartlarında bu alıntı doğruluğunu yitiriyor. Çünkü WoL uygulamaları kurum içerisinde daha iyi bir ağ oluşturup departman sınırlarını aşmaya ve eğlenceli bir organizasyonel değişim yaratmaya fırsat veriyor. Çalışanları öğrenmeye ve bilgi paylaşmaya teşvik eden WoL; Bosch, Continental ve Siemens gibi büyük şirketlerde başarıyla kullanılıyor.

 

WoL: Anlatım sürecinde sosyal arkadaşlarınızı ve iş arkadaşlarınızı, iş ortaklarınızı ve müşterilerinizi bir şekilde size katılmaya dahil etmektir.

 

Circle’lar Nasıl Yürütülür?

 

Circle’lar Xnovate programının en önemli yapıtaşı olarak; teknoloji/ürün yönetimi ve inovasyon konusunda konuşan-paylaşan, sorunları gündeme getiren, birlikte öğrenen ve çözüm geliştiren bir inovasyon ağının oluşmasını ve sürdürülmesini sağlar. Ağ, akademik ve iş dünyasından profesyonelleri ortak bir hedef ve aktif paylaşım odağında toplayarak, en yeni pratiklerin sunulacağı, konuşulacağı ve uygulanacağı yaratıcı ortamları sunar.

 

Uygulama kapsamında her circle 5 katılımcıdan oluşur ve her biri bireysel bir hedef seçer ve bu hedefe ulaşmaya yardımcı olabilecek ilişkiler kurmaya başlar. Her bir circle 8 hafta boyunca yürütülür ve haftada bir kez 60 dakikalık online toplantılar yapılır. Bu toplantılarda katılımcıların kişisel ve mesleki gelişim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için bir dizi farklı etkinlik ve görevi yerine getirmeleri beklenir. Toplantılar için pratik alıştırmalar yapmak, diğer katılımcılarla bağlantı kurmanıza, uzmanlığa ve fikirlere erişmenize yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yeni alışkanlıklar edinmenize ve kendinizi geliştirmenize de izin verir.

 

Circle’a önemsediğiniz bireysel bir hedefle başlayabilirsiniz. Toplulukta bulunan herkes kendi hedefini seçebilir ve 8 haftalık yol boyunca birbirine yardım ederek ilerleyebilir. Topluluktaki herkesin önem verdiği ortak bir konu da seçilebilir.

 

Her circle katılımcılar için güvenli ve gizli bir alandır. Circle üyeleri, destekleyici bir ortamda bulundukları için daha iyi öğrenir ve rekabet etme hissi ya da yargılanma endişesi duymazlar. Üyeler amaçları, öğrenimleri ve mücadeleleri hakkında açıktır. Circle’larda kaydettiğiniz her gelişme, ağınızı oluşturma ve hedefinize ulaşma şansınızı artırmanıza yardımcı olur.

 

Neden circle?

 

 • Kurumsal inovasyonla uğraşanlar arasında bir ağ oluşturmak,
 • Bu ağ içerisinde bilgi ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak,
 • Zorluklar üzerinde ortak çalışmalar yapmak,
 • Katılımcıların birbirinden öğrenmelerini desteklemek.

 

Nasıl ilerler?

 

 • Moderasyon destekli bir metodoloji ile,
 • Belli bir konu odağında,
 • Elektronik ve fiziksel ortamda periyodik görüşmeler yaparak.

 

Ne kazandırır?

 

 • Ortak bir çıktı üretme,
 • Yeni alanlarda kişisel gelişim.

 

Xnovate Circle ve WoL Nasıl İlişkilidir?

 

Xnovate Circle’larında amaç insanların hedefe uygun bağlantılar kurmak için bir araya gelmesi için ortam hazırlamak, bilgi paylaşmalarını, birlikte öğrenmelerini ve keşfetmelerini sağlamaktır. Circle’ları WoL ile ilişkilendiren kısım ise tam olarak ‘açık bilgi paylaşımı’ konusudur. WoL, circle katılımcılarının dijital becerilerini geliştirir. Bilgiye erişme ve bilgi birikimi yapma yeteneklerini etkiler ve gerek bireysel gerekse kurumsal olarak amaca uygun bağlantılar kurulmasını sağlar. Bu da katılımcıları her düzeyde daha etkili hale getirir. Yüksek sesle çalışma, bireylerin amaca uygun ağlar oluşturmalarına yardımcı olmanın getirdiği avantajların ötesinde, kurumların bir birey gibi düşünebilmesine ortam hazırlar.

 

Working out Loud, geleneksel iletişim bilgeliği ile insanlara ulaşan ve onları modern yöntemlerle bir araya getiren bir uygulamadır.

 

Uygulama 3 soruyla başlar:

 

 1. Neyi başarmaya çalışıyorum?
 2. Bu konuda kim bana yardım edebilir?
 3. Daha fazla paylaşım sağlamak için onlara nasıl katkıda bulunabilirim?

 

Bir amaca ulaşmak için bireysel bir ağ kurmak yerine; başka insanlara, bilgi ve olanaklara erişmenizi sağlayan ilişkilere yatırım yaparak daha kolay yol alırsınız. Üstelik WoL süresince işinizi görünür kılmanın yollarını öğrenir ve bunun katkısını uzun vadede görebilirsiniz.

 

"Yüksek sesle çalışma size ilişki kurmada belirli açılardan yardımcı olabilecek bir yaklaşımdır. Bu, insanlara ulaşmak ve onlarla çalışabilmek için ilişkiler hakkında modern yöntemleri geleneksel tecrübe ile birleştiren bir uygulamadır. Yüksek sesle çalıştığınızda kendinizi aynı zamanda hem iyi hem de güçlü hissedersiniz.”

 

John Stepper

 

WoL Ne Sağlar?

 

WoL, iş dünyasında yeni bir kavram olmasına rağmen, insanların farklı bağlantılar kurması ve işlerini görünür kılması için mükemmel bir yol olmasından dolayı oldukça cazip bir yöntemdir. Farklı keşifler yapan, farklı şehirlerde yaşayan, farklı dilleri konuşan, farklı deneyimler edinen insanları aynı amaç etrafında bir araya getirir. Onlara birbirine bağlanma, ilişki kurma ve birbirinden öğrenme fırsatı tanır.

 

Uygulamanın geliştiricisi, yazar ve konuşmacı John Stepper'e göre, Working out Loud'un beş unsuru şöyledir:

 

 

 

İlişkiler: Circle topluluğu içerisinde sosyal ilişkiler kurmak yüksek sesle çalışmanın temelinde yer alır. Fırsatlara ve bilgeliğe giden yol, çoğu zaman diğer insanlardan geçer. Aynı ağ içerisindeki insanların birbiriyle olan ilişkileri derinleştikçe, ilerde birbirlerine yardımcı olma ve bir şekilde iş birliği yapmaları da daha kolay olur. Circle içerisinde gerçek ilişkiler kurmalı ve sahip olduğunuz harika ağı karşılıklı fayda sağlayabileceğiniz bir fırsata dönüştürmelisiniz.

 

Cömertlik: Cömertlik, network sağlamak için iyi bir yoldur. Karşılık beklemeden insanlara yardım edip skor tutmadan yapılan her şey davranış başarılı bir network olarak geri döner. Circle’da topluluğa yaptığınız karşılıksız katkılar doğal olarak size fayda sağlayacaktır.

 

Görünür iş: Yüksek sesle çalışmak için sosyal medya gurusu olmak zorunda değilsiniz. Bunu kahvenizi yudumlarken bir e-posta ile de yapabilirsiniz. Bununla birlikte, sosyal platformları kullanmanın birtakım avantajları da vardır. İşinizi görünür kıldığınızda ve çevreye bir katkı olarak sunduğunuzda, sosyal platformlar kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı topluma vurgular. Böylece ulaşabildiğiniz kitle genişler. Ayrıca görünür işinize sunulan geri bildirimler sizi ve gelecek işlerinizi daha iyi hale getirebilir.

 

Amaçlı keşif: Yapabileceğiniz sonsuz katkı ve sosyal etkileşim bir amaca bağlandığında çok daha etkili olacaktır. Spesifik bir amacınızın bulunmasına gerek yok, ‘x sektör hakkında bir şey öğrenmek istiyorum’ gibi basit bir amacınız da olabilir.

 

Büyüme zihniyeti: Bu son madde bir şeyleri denemekten ibaret olmaktansa bir şeyleri denerken belirli bir zihniyetin bulunmasını kapsıyor. Büyüme zihniyeti iş ve hayata nasıl daha açık ve meraklı bir şekilde yaklaşabileceğinizi göstererek önünüzdeki engeller karşısında daha dik durabilmenizi sağlar. Böyle bir zihniyeti benimsemek yeni şeyler denemeye daha açık olmanızı sağlarken, birileri beklediğiniz katkıyı sağlamadığında amacınız ısrarcı olabilmenizi sağlar.

 

WoL hakkında daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Geliştiricisi John Stepper tarafından hazırlanan bir rehber var: Basit bir şekilde her hafta küçük adımlar atmanıza yardımcı oluyor. Sonunda, daha büyük, daha çeşitli bir ağ ve herhangi bir hedefe doğru uygulayabileceğiniz bir dizi alışkanlık geliştirmiş olacaksınız.

 

Yüksek sesle çalışmak bir alışkanlık olduğunda onu gelecekteki herhangi bir hedef için kullanabilirsiniz.

 

Bilgi paylaşımından çok daha fazlası…

 

WoL üzerinde çalıştığınız şeyleri, diğer insanlara ve onların yaptığı işlere katkıda bulunabileceğini anlamalarını sağlayacak şekilde paylaşmakla ilgilidir. Yüksek sesle çalışırken, sonsuz tek yönlü sunumlara ve konuşmalara ihtiyacınız yoktur. İşinizi anlatır ve hiç beklenmedik şekilde ortaklar bulursunuz. Bu açıdan WoL bilgi paylaşımından çok daha fazlasıdır. İyi ilişkiler kurmaya, bu ilişkileri güçlendirmeye, doğru bağlantılar oluşturmaya ve birlikte bir fikir geliştirmeye dair yeni kapılar açar. Temel faydaları ise şöyle sıralanabilir:

 

 • Online platformlarda ve topluluklarda açık bir şekilde bilgi paylaşırken, diğer toplantılar ve sunumlarda olduğu gibi çok fazla zaman kaybetmezsiniz.

 

 • Açık bir ortamda çalıştığımız için daha fazla bilgiye ve daha fazla insana ulaşır, dolayısıyla daha fazla erişime sahip olursunuz.

 

 • İnsanlarla güvenilir ilişkiler kurup güvenilir topluluklar oluşturma ve ortak bir amaç etrafında buluşma fırsatı yakalarsınız.

 

 • Gündelik hayatınızda ve işinizde anlamlı bağlantılar edinir ve iyi ilişkiler kurabilmenizi sağlayan yeni bir yeteneğe sahip olursunuz.

 

WoL uygulamalarını örnek alan Xnovate Circle’larında amaç tüm sıkıntılarına cevap bulmak değil; insanların birbirine güvenmesini ve aynı amaç etrafında bir bütün olma yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. İnsanların kendilerini değerli hissetmelerini, ortaklaşa bir değer yaratmalarını ve birbirlerine güven duymalarını istiyorsak, önce iş yerinin her şeyden önce insanlara değer verdiğinden emin olmalıyız. Bu nedenle kurumsal inovasyon için de circle’lara fazlasıyla gerek var. Dünya genelinde CEO'ların %77'si, kilit becerilerin yetersizliğinin büyümelerini olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediyor ve teknolojiyi kullanarak tek başına yenilik yapamayacaklarını söylüyor. (PwC 20. Küresel CEO Araştırması, 2017) Artık iş dünyasında iyi bir konuma sahip olmak için iş birliğinin çok daha önemli bir yol haline geldiğini görebiliyoruz. Circle’lar sayesinde toplulukların değerini ve toplum yönetiminin artan ihtiyacını, insanları bir araya getirme ve bir etki yaratma gücü olarak görüyoruz.

 

Öğrenen, öğreten ve sürekli bilgi paylaşan bir topluluk içinde ‘daha iyi’sini yapmak için siz de Xnovate Circle’a katılın!

 

WoL Kaynakları:

 

 

 

Diğer Yazılar

Geri Bildirim