06/11/2018

Sena ALTAN - Kurumsal Şirketlerde Ürün Odaklı Fikir Geliştirme Araçları

Sena ALTAN - Kurumsal Şirketlerde Ürün Odaklı Fikir Geliştirme Araçları

Sena ALTAN

Abdi İbrahim / R&D and Innovation Specialist

Circle Mezunu

 

Kurumsal şirketler bünyesinde her departman için yeni bir fikrin doğuşu ve bu fikrin şirket süreçlerine entegre edilme süreci şirketin global vizyonunun gerçekleşmesi adına çok büyük bir önem taşımaktadır.

Her geçen gün değişen ürün profil dağılımları sonucunda, içinde bulunduğunuz pazar içindeki payınızın bu değişimden etkilenmemesi amacı; şirketin ARGE çalışmalarına ve yeni ürün geliştirme süreçlerine sistematik bir yaklaşım getirme ihtiyacı duyurmaktadır.

 

Yeni bir fikrin doğuşu ve bu fikrin karara dönüşmesi ARGE ve ilgili tüm departmanlar tarafından incelenmeli, nihai olarak katma değeri ölçülmelidir.

 

Şirket bünyesinden veya dışından gelen ve filtrelemeye tabi tutulmamış birçok yeni fikir aşağıda belirtilen aşamalardan geçer. Bu aşamaları bünyesinde bulunmuş olduğum ilaç sektörü için açıklamak gerekirse,

 

 

Fikrin ortaya çıkışının ardından İş Geliştirme bölümü tarafından kendisine portal aracıyla ulaşan yeni ürün fikirleri Yeni Ürün Kurulu’na iletilir.

Medikal sorumlular ve satış departmanları ürünü klinik, rakip analizleri, satış profilleri açısından inceler. 6 ayda bir yapılan P&L değerlendirmeleri ile projenin dinamik bir şekilde değerlendirmesi yapılır.

 

Ar-Ge sorumluları ise bu yeni ürünün teknik açıdan pazara sunulmasında rol alır. Öncelikle gerekli patent araştırmalarını ve bu bünyede üretim yapılabilirliği için fizibilite çalışmasını ilgili kurula sunar.

 

Fikirden ürüne olarak sürdürülen bu çalışmada şirketin ilgili tüm departmanları pazara değer katma adına tüm gelişmeleri, hem teknik hem de saha açısından sürekli değerlendirir.

 

Sonuç olarak karar alma süreçleri sektöre özel bir şekilde şekillense de, bir fikrin doğuşu ardından katma değerinin ölçümü tüm sektörler için ortak paydadır. Yeni fikir üretilecek platformlar daha da çoğaltılarak inovasyon bilinci tüm şirketi kapsamalıdır.

 

 

Diğer Yazılar

Geri Bildirim