21/04/2020

Kavramsal Kökenimiz: Bırakarak İlerle!

Kavramsal Kökenimiz: Bırakarak İlerle!

Eksnoveyt, iksnoveyt, egzonoveyt ya da siz nasıl telaffuz etmek isterseniz öyle…

 

Bugüne dek herkes kendi bakış açısıyla yorumladı, ona göre anlamlandırdı, ona göre telaffuz etti. Aslında en başından beri merak uyandıran konu, şimdi yanıt buluyor: Xnovate ismi nereden geliyor?

 

Teknoloji ve inovasyon profesyonelleri için uygulama toplulukları oluşturmaya ve ortam yaratmaya odaklandığımız program, 2017 yılında tasarım sürecindeyken “Xnovate” ismini öneren TTGV Genel Sekreterimiz Mete Çakmakcı oldu. İsmin çıkış noktası ise exnovation.

 

[e]Xnovation

 

Özetle, bir yenilik sunmak için yapmayı bırakman gerekenler…

 

Bilinenin ya da tahmin edilenin aksine exnovation, inovasyonun zıddı anlamına gelmez. Kökeni inovasyonu öldürmekle ilgili değildir ve bir organizasyonda inovasyon yapmama felsefesini yaymak hiç değildir. 

 

İnovasyon sürecini sürekli olarak iyileştirmek ve yenilemek için; sürdürülemez, alakasız veya uygunsuz olanı ortadan kaldırma süreci olarak tanımlanan ‘exnovation’ terim olarak ilk kez ‘inovasyon yaşam döngüsü' içinde tanımlayan John Kimberly tarafından ortaya atılmış. (1981) [1]

 

Bkz: İnovasyon yaşam döngüsü: [2]

 

1) Problemleri/fırsatları tanımlama

2) Başlatma ve fikir üretme

3) Geliştirme ve keşif

4) Uygulama ve yeniliğin değerini belirleme süreci

5) Exnovation

 

Bir organizasyonun yeni inovasyon faaliyetlerine, farklı ve taze düşüncelerin benimsemesine izin vermesi için eski ve alakasız uygulamaları terk etmesi veya tasfiye etmesi gerekir. Exnovation, sürdürülemez uygulamaların yenilikçi yöntemlerle değiştirilmesini kolaylaştırır. Organizasyonlarda inovasyon yaşam döngüsünün son adımı olarak karşımıza çıkar, genellikle inovasyon sürecinin gözden kaçan bir parçası olarak nitelendirilir. Ancak inovasyon kadar önemlidir.

 

Exnovation, enerjiyi inovasyona yoğunlaştırabilmek için çalışmayan şeyleri durdurmaktır. İlgisiz ve gereksiz tüm yükleri boşaltırken inovatif çalışmalar için ortam ve araç yaratır. İşte bu Xnovate’e isim ilhamı olmasındaki başlıca sebeplerden biri.

 

İnsan, exnovation ve innovation’ı birbirinden ayırt etmede de en önemli faktör. Çünkü değer katmayan yükleri belirlemek de ilerlemek için atılması gereken yeni adımları tespit etmek de direkt sürecin içerisinde olan insanın işi. Xnovate olarak bizim için ‘insanı’ bu kadar önemli kılan sebeplerden biri budur. İnovasyon sürecinde yer alan insanları bir araya getirmek, deneyimlerini paylaşmalarını ve birbirinden öğrenmelerini sağlamak. Denenmiş ama çalışmamış yöntemleri birbirlerinden öğrenerek organizasyonların ‘etkisiz’ yöntemleri terk ederek ilerleyebilmesine zemin hazırlamak.

 

Program kapsamında teknoloji ve inovasyon alanında çalışanları bir araya getiren uygulama toplulukları oluşturarak en iyi uygulamaların, profesyonel zorlukların, yenilikçi fikirlerin paylaşılmasına ortam hazırlıyor ve paydaş iş birliğine odaklanıyoruz. Ekosisteme katkı verecek yöntem ve araçlar geliştiriyor, bu araçların topluluk tarafından denenmesini sağlayarak yayılmasını kolaylaştırıyoruz. Teknoloji ve inovasyon profesyonellerinin gelişmesini desteklemek için etkinlikler ve programlar organize ediyor, en büyük katkıyı insana verme adına sürekli ‘daha fazla ne yapabiliriz’i düşünüyoruz.

 

Teknoloji ve inovasyon konusunda konuşan, paylaşan, sorunları gündeme getiren, birlikte öğrenen ve çözüm geliştirmeye çalışan uygulama topluluğumuz Xnovate Circle’a katılarak siz de komünitemizin bir parçası olun! Katılmak için [email protected] adresine isim – firma – pozisyon – eposta - telefon bilgilerinizi içeren bir mail iletebilirsiniz.

 


[1] https://ceopedia.org/index.php/Exnovation

[2] https://media.nesta.org.uk/documents/characteristics_behaviours_of_innovative_people.pdf

 

Diğer Yazılar

Geri Bildirim