XNOVATE NEDİR?

XNOVATE NEDİR?

İnovasyon alanındaki alışılagelen uygulamaların dışında, en yeni uygulamaya ve
araştırmaya dayalı yöntemlerin kullanılmasını teşvik ederek inovasyon
yapan bireylere/ekiplere ve firmalara daha etkin inovasyon çıktıları için destek sağlıyor.

XNOVATE PROGRAMI

Xnovate; çeşitli ölçeklerdeki organizasyonlarda inovasyon yapanlara birlikte öğrenen ve gelişen bir komünite içinde yeni fikir ve yöntemlerin konuşulacağı ve uygulanacağı ortamlar ve araçlar sunuyor.

Program sahadan aldığı bilgileri tarayıp analiz ederek, önemli inovasyon sorunlarını belirliyor, sorunların çözümleri için fikirleri geliştiriyor, test ediyor ve çözümü prototipleyerek daha büyük bir etki için ölçeklendiriyor.

Program 2 ana yaklaşıma sahiptir:

1. Xnovate Fellowship Programı

2. Xnovate İnovasyon Ağı

İNOVASYON LİDERLİĞİ

FELLOWSHIP PROGRAMI

Xnovate İnovasyon Liderliği Fellowship Programı özel sektör firmalarında sahada
inovasyon alanında çalışan profesyonellere teknoloji/ürün yönetimi ve inovasyon
alanında yetkinlik kazandırmayı amaçlayan bir programdır.

Nihai olarak daha etkin ve verimli inovasyon süreçlerinin tasarlanması ve
yönetilmesini temin etmeye yöneliktir.

Program; inovasyon profesyonellerinin inovasyon hedeflerine ulaşmaları, daha büyük
ölçüde etki yaratmaları ve ekosisteme fayda sağlamalarını teminen 3 perspektifte yetkinlik sunar:

LİDERLİK

Değişim ve kompleksiteye uyum sağlamayı kolaylaştıran yaratıcı düşünme, liderlik ve işbirliği

ARAÇLAR

İş ortamındaki problemlerin çözümünde, takım yönetme ve alan uygulamalarında kullanılacak yöntem ve araçlar

Benzer gündem ve hedeflere sahip inovasyon profesyonellerinden oluşan profesyonel komüniteye dahil olma

Fellowların düzenli olarak biraraya gelmeleri, kendilerine verilecek çalışma alanları
haricinde sahada yaşadıkları inovasyon sorunlarını masaya yatırmaları ve sonrasında
sahada pratik şekilde uygulanabilir çözümler üretmeleri bekleniyor.

XNOVATE UYGULAYICI TOPLULUK

İNOVASYON AĞI

Uygulayıcı Topluluk İnovasyon Ağı, Xnovate programının en önemli yapıtaşı olarak;
teknoloji/ürün yönetimi ve inovasyon konusunda konuşan-paylaşan, sorunları gündeme
getiren, birlikte öğrenen ve çözüm geliştirmeye çalışan bir inovasyon
ağını oluşturmayı ve sürdürmeyi hedefliyor.

İnovasyon ağı; alanda çalışmalar yapan; akademi ve iş dünyasından profesyonelleri
ortak bir hedef ve aktif paylaşım prensibi odağında topluyor. Bunun yanı sıra inovasyon
profesyonellerine en yeni pratiklerin sunulacağı, konuşulacağı ve uygulanacağı
yaratıcı ortamları geliştiriyor ve sunuyor.

Yaratıcılığı tetikleyen farklı fiziksel ortamlarda ve dijital platformda gelişmesi
amaçlanan inovasyon ağı çalışmaları sonucunda somut paylaşımların
ve çözümlerin oluşması hedefleniyor.

HACK THE PROCESS

EMPOWER THE TEAM

[email protected]