Havadis

Burak BAYKAL & Bülent GÜMÜŞ - TOPLUMSAL KÜLTÜR ve İNOVASYON

19/11/2018

Toplum ve örgüt kültürü, inovasyon çalışmalarının başarısını olumlu ve olumsuz etkileyebilecek birbirinden farklı birçok unsuru içinde barındırmaktadır. Toplumların sahip oldukları kültür özellikleri, o toplumu oluşturan bireylerin veya bu bireylerin oluşturduğu örgütlerin benimsediği süreçlere, uygulamalara, stratejilere ve iletişim tarzlarına gömülü halde olduğundan birey ve örgütlerin inovasyona olan eğilimlerini de doğrudan etkilemektedir. İnovasyona etki eden kültürel özelliklerin tamamı inovasyon kültürünü oluşturur. Yaratıcılığın, yeniliğin, değişimin teşvik ve takdir edildiği toplumlardaki kültürel özellikler, inovasyon kültürünün daha hızlı gelişip yayılması için katalizör görevi görmektedir.

 

Toplumların kültür özellikleri incelenirken en sık kullanılan sınıflandırma metodu Hollandalı sosyolog ve psikolog Prof. Geert Hofstede’in temelini attığı ‘’Kültürel Boyutlar’’ teorisidir. 1967-1973 yılları arasında IBM’de çalıştığı dönemde ortaya attığı bu teori, IBM gibi çok uluslu bir şirkette çalışanların ulusal değerlerine ait farklılıkları ölçmeye yarayan kapsamlı bir anket çalışmasına dayanmaktadır. 40’dan fazla ülkedeki 117.000 IBM çalışanına uygulanan bu ankete çalışanlar tarafından verilen cevaplar karşılaştırıldığında kültürler arasında gözlemlenen farklılıkları açıklamak için kullanılabilecek ilk ölçülebilir teori ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu çalışma 70 ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmiş ve son 30 yılda dünya çapında birçok şirket tarafından "endüstri standardı" olarak kabul edilmiştir.